Wydział Fizjoterapii z kategorią naukową A !

Koleżanki, Koledzy,

Z nieopisaną radością i dumą chciałbym przekazać, że otrzymaliśmy oficjalną decyzję ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wedle której nasze odwołanie od wsześniejszej oceny parametrycznej za lata 2013-16 zostało pozytywnie rozpatrzone, co oznacza iż naszemu Wydziałowi przyznano na kolejne lata kategorię naukową A.

 

decyzja 

 

 

Tym samym pragnę bardzo gorąco podziękować wszystkim pracownikom Wydziału Fizjoterapii, ponieważ jest to nasz wspólny i niepodważalny sukces. Dziękuję i proszę o więcej w kolejnych latach, żebyśmy mogli utrzymać ten wynik w przyszłości.

 

Prof. dr hab. Jakub Taradaj

Dziekan Wydziału Fizjoterapii