ZAJĘCIA ZDALNE KATEDRA FIZJOTERAPII W CHOROBACH UKŁADU RUCHU I WIEKU ROZWOJOWEGO

PLAN ZAJĘĆ ZDALNYCH   w maju 2020

GENETYKA 1 rok studiów magisterskich - WYKŁADY

Diagnostyka Funkcjonalna i Programowanie Fizjoterapii

Fizjoterapia kliniczna 1, 2 i 3 rok oraz Repty 2 stopień

Zajęcia odbywaja się w systemi zoom.us

po wejściu na stronę, proszę wejść na join i wpisać numer pokoju, który zostanie podany bezpośrednio przed zajęciami.

Niektóre numery pokojów są już zamieszczone w planie zajęć. 

BARDZO DZIĘKUJĘ ZA AKTYWNE UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH