ZARZĄDZENIE DZIEKANA z dnia 20.05.2020

ZARZĄDZENIE DZIEKANA z dnia 20.05.2020 w sprawie zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na I roku jednolitych studiów magisterskich kierunku fizjoterapia realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020