Historia

Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach został utworzony w roku 2004 (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Nr 22 z dnia 11 sierpnia 2004 roku). Wydział powstał na bazie Instytutu Fizjoterapii, w skład którego wchodziły dwie katedry: Katedra Fizjoterapii i Katedra Rehabilitacji.

Pierwszym dziekanem Wydziału Fizjoterapii w latach 2004-2008 był prof. dr hab. Andrzej Markiewicz (prodziekani: dr Krystyna Kwaśna, dr Michał Plewa).

W roku 2008 nowym dziekanem został wybrany dr hab. Cezary Kucio prof. AWF, który piastował swoją funkcję przez dwie kadencje (prodziekani: dr Anna Polak, dr Michał Plewa, dr Andrzej Myśliwiec, dr hab. Jakub Taradaj prof. AWF).

Od 2016 do 2020r funkcję dziekana Wydziału pełnił prof. dr hab. Jakub Taradaj (prodziekani: dr hab. Andrzej Myśliwiec prof. AWF, dr hab. Rafał Gnat prof. AWF, dr Krystyna Kwaśna). 

W 2020r na stanowisko dziekana Wydziału Fizjoterapii została powołana dr hab. Anna Polak prof. AWF Katowice (prodziekani: dr hab. Piotr Król prof. AWF, dr Agnieszka Opala-Berdzik).

Wydział Fizjoterapii obecnie posiada kategorię naukową A (bardzo dobry).

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.