Koła naukowe

Serdecznie witam,

odpowiadając na sygnały Studentów (przekazane przez URSS) postanowiliśmy razem z Waszymi Kolegami z Samorządu, nieco uporządkować stan faktyczny odnośnie Studenckich Kół Naukowych na naszym Wydziale.

Mam wrażenie, że nie wszyscy zainteresowani odpowiedzieli na nasz apel, ale liczymy, że w tej zakładce informacji będzie przybywać.

Póki co publikuję potwierdzone informacje dotyczące działających Kół Naukowych i zachęcam Was do włączenia się w działalność naukową.

Serdecznie pozdrawiam

Michał Kuszewski

1. Studenckie Kolo Naukowe  „FASCYnaci”

Przy Zakladzie Terapii Tkankowej

Opiekun: dr hab. Michal Kuszewski, osoby współpracujące: dr Wojciech Kubasik, mgr Michał Kochan, mgr Mateusz Pawlukiewicz

Podejmowana tematyka: Szeroko rozumiana tematyka powięzi, ocena skuteczności technik i metod fizjoterapeutycznych, ocena reaktywności tkankowej, badanie właściwości poszczególnych tkanek miękkich, ocena wpływu różnych postępowań terapeutycznych na wybrane aspekty funkcjonalneocena właściwości tkanek; ocena skuteczności roznych form terapii; badanie wpływu wybranych oddziaływań na właściwości poszczególnych rodzajow tkanek

Cele i zadania kola: aktywacja i rozbudzanie pasji naukowej studentow, rozwijanie wiedzy związanej z efektywnością i oddziaływaniem terapii na rożne rodzaje tkanek, zwłaszcza powięzi

 

2. SKN Badań nad Bólem

Opiekun dr Wacław M. Adamczyk, osoby współpracujące: dr Aleksandra Budzisz, mgr Jacek Skalski.

Realizowane tematy:

Podejmowana aktywność naukowa w SKN Badań nad Bólem dotyczy badań podstawowych z obszaru psychofizjologii, psychofizyki oraz szeroko rozumianych nauk o bólu. Realizowane tematy badawcze to: Mechanizmy modulacji bólu u ludzi ze szczególnym uwzględnieniem sumowania bólu w przestrzeni oraz hamowania obocznego, opracowanie nowych technik eksperymentalnych do badania bólu u ludzi, zaburzenia percepcyjne w ostrych i przewlekłych zespołach bólowych, mechanizmy powstawania bólu przewlekłego, efekty nocebo i placebo w bólu oraz ich znaczenie w fizjoterapii.

 

3. Studenckie Koło Naukowe Sekcja Fizjoterapii Klinicznej

Opiekun: dr Agata Nowak a.nowak88@gmail.com

Realizowane tematy: wpływ aktywności fizycznej na wybrane jednostki chorobowe podlegające rehabilitacji ruchowej;pomiar poziomu aktywności fizycznej w wybranych jednostkach chorobowych;układanie i realizacja nowych programów rehabilitacji ruchowej; diagnostyka pacjentów kardiologicznych, pulmonologicznych oraz onkologicznych; pomoc przy organizowaniu oraz przeprowadzaniu sympozjów naukowych

 

4. Koło naukowe fizjoterapii wieku rozwojowego: Rozwój w Centrum Uwagi
opiekun koła: dr Iwona Doroniewicz, i.doroniewicz@awf.katowice.pl; zespół naukowy koła: dr hab. Małgorzata Matyja, dr hab. Andrzej Myśliwiec, mgr Katarzyna Bal

Podejmowana tematyka: diagnostyka oparta na wiarygodnym, obiektywnym, a jednocześnie nieinwazyjnym sposobie oceny rozwoju psychoruchowego u dzieci i niemowląt

Cele i zadania koła: zapoznanie studentów ze specyfiką obiektywizacji narzędzi diagnostycznych w niezwykle trudnym przedziale wiekowym obejmującym okres noworodkowy, niemowlęcy oraz dziecięcy. Rozwijanie umiejętność właściwego wykorzystywania danych z badań naukowych w pracy zawodowej, szczególnie w prowadzeniu fizjoterapii dziecięcej.

 

5. Koło naukowe diagnostyki i fizjoterapii narządu ruchu. Musculoskeletal diagnostic and physiotherapy- research team
opiekun: dr hab. Paweł Linek, p.linek@awf.katowice.pl; zespół naukowy koła: dr hab. Tomasz Wolny

 

6.Koło Naukowe:  Fizjoterapia w kosmetologii

Opiekun: dr Laura Piejko (l.piejko@awf.katowice.pl)

Podejmowana tematyka: wielodyscyplinarne  podejście do profilaktyki starzenia się skóry, zabiegi fizykalne oraz substancje chemiczne stosowane w walce z oznakami starzenia i w walce z różnymi defektami skórnymi.

Cele i zadania koła: uzupełnienie wiedzy i rozwój pasji naukowej studentów Wydziału Fizjoterapii AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, którzy planują działać w obszarze kosmetologii (gabinety kosmetyczne/ odnowy biologicznej/ masażu/ ośrodki SPA) oraz interesują ich terapie ukierunkowane na korekcję defektów skórnych oraz modelowanie sylwetki. Ponadto celem koła jest również praktyczne przygotowanie studentów do działalności naukowo-badawczej oraz rozwijanie wiedzy w zakresie mozliwości oddziaływania na urodę i estetykę ciała.

 

7. Koło Naukowe: Ludzki umysł – możliwości fizjoterapii w zaburzeniach kognitywnych.

Opiekun: dr Agnieszka Nawrat-Szołtysik (a.nawrat-szoltysik@awf.katowice.pl)

Podejmowana tematyka: wpływ fizjoterapii i aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu choroby Alzheimera i innych rodzajach otępienia; wykorzystanie innowacyjnych metod i narzędzi diagnostycznych w analizie i poprawie funkcji poznawczych; wykorzystanie terapii zajęciowej, reminiscencji, sali doświadczenia świata; telerehabilitacji oraz e-komunikacji w pracy nad poprawą m.in. pamięci, orientacji w czasie i przestrzeni, afazji, apraksji i agnozji.

Cele i zadania koła: aktywacja i rozbudzenie pasji naukowej studentów Wydziału Fizjoterapii AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; praktyczne przygotowanie studentów do tworzenia i realizowania projektów naukowych, rozwijanie wiedzy związanej z rolą fizjoterapii w zaburzeniach kognitywnych.

 

8. Koło Naukowe: Fizjoterapia i Aktywność Fizyczna na drodze Pomyślnego Starzenia

Opiekun: dr hab. Anna Polak prof. AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (a.polak@awf.katowice.pl,  dr Agnieszka Nawrat-Szołtysik (a.nawrat-szoltysik@awf.katowice.pl)

Podejmowane tematy: wpływ fizjoterapii w przeciwdziałaniu Wielkim Problemom Geriatrycznym tj. m.in.  upadkom, poprawie mobilności, poprawie nastroju seniorów; optymalizacja treningów  fizycznych i rekreacji skierowanej na osoby w podeszłym wieku; profilaktyka i leczenie osteoporozy, profilaktyka i leczenie ran przewlekłych; telegeriatria

Cele i zadania koła:aktywacja i rozbudzenie pasji naukowej studentów Wydziału Fizjoterapii, Wydziału Wychowania Fizycznego AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; praktyczne przygotowanie studentów do tworzenia i realizowania projektów naukowych, rozwijanie wiedzy związanej z rolą fizjoterapii i aktywności fizycznej w pomyślnym starzeniu.

 

9. Koło Naukowe:  Być Kobietą – znaczenie Fizjoterapii oraz Aktywności Fizycznej w Ginekologii, Położnictwie i Onkologii.

Opiekun: dr hab. Anna Polak prof. AWF Katowice,  Koordynator: mgr Aleksandra Bula  

Podejmowana tematyka:

Położnictwo:
Rola aktywności fizycznej i fizjoterapii w przygotowaniu organizmu kobiety do ciąży oraz zmniejszeniu

 

10. SKN przy Laboratorium Analizy Ruchu

Opiekun dr hab. Rafał Gnat, osoby współpracujące: dr Maciej Biały, dr Anna Gogola, mgr Grzegorz Szlachta, mgr Przemysław Dębski

Realizowane tematy:

Trafność i wiarygodność narzędzi badawczych wykorzystywanych w ramach pracy Laboratorium; Obiektywizacja oceny wpływu czynników fizjoterapeutycznych oraz zabiegów ortopedycznych i neurochirurgicznych na wybrane parametry posturalne u dzieci ze wzmożonym napięciem mięśniowy; Opracowanie norm określających poziom przygotowania systemu stabilizacji ciała niemowląt do pełnienia funkcji antygrawitacyjnej, Opracowanie narzędzi do wczesnej identyfikacji typów napięcia posturalnego oraz monitorowania zmian wynikających z aplikowania środków terapeutycznych; Związek pomiędzy poziomem sprawności funkcjonalnej a stadium przebudowy autogennego przeszczepu u pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego; Ewolucja stanu funkcjonalnego pacjentów po zabiegu rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego; Ocena wiarygodności testów funkcjonalnych aplikowanych w obrębie kończyn dolnych (Y balance test); Wpływ rolowania na wałku na parametry biomechaniczne tkanek człowieka.

 

11. Koło naukowe ortopedii i medycyny sportowej

Opiekun: dr hab. Krzysztof Ficek, prof. AWF Katowice, osoby współpracujące: dr n. med. Grzegorz Hajduk

Podejmowana tematyka: diagnostyka i leczenie urazów sportowych, badanie USG narządu ruchu, diagnostyka obrazowa, postępowanie fizjoterapeutyczne w schorzeniach narządu ruchu, po urazach oraz przed- i pooperacyjne, terapie ortobiologiczne, zabiegi rekonstrukcji ścięgien i więzadeł, publikacje naukowe w dziedzinie ortopedii oraz fizjoterapii.

Cele i zadania koła: zapoznanie studentów ze specyfiką pracy lekarza ortopedy, szczególnie w dziedzinie medycyny sportowej z uwzględnieniem zasad ścisłej współpracy lekarza z fizjoterapeutą; rozwijanie naukowo-badawczej pasji studentów, zapoznanie studentów z działalnością naukowo-badawczą ośrodka medycznego.

 

12. Koło Naukowe: IMPULS

Opiekun: dr hab. Daria Chmielewska, dr Magdalena Stania, osoby współpracujące: dr Agnieszka Opala-Berdzik,

Realizowane tematy: Badanie rzetelności metod badawczych wykorzystywanych w pracach Laboratorium : elektromiografii powierzchniowej i ultrasonografii Wykorzystanie elektromiografii powierzchniowej w ocenie wpływu wibracji całego ciała na aktywność mięśni dna miednicy. Zastosowanie fala uderzeniowej (radialnej i zogniskowanej) w dysfunkcjach układu narządu ruchu. Zachowawcze leczenie nietrzymania moczu.

Cele i zadania koła: Rozwijanie zainteresowań i wspieranie działań studentów ukierunkowanych na rozwój naukowo-badawczy.  Współpraca z Studenckimi Kołami Naukowymi w ramach realizowanych zagadnień

 

13. Koło Naukowe: Analiza wpływu ciąży na narząd ruchu

Opiekun: Dr Agnieszka Opala-Berdzik, osoby współpracujące: dr hab. Daria Chmielewska, dr Joanna Cieślińska-Świder, dr Magdalena Głowacka, mgr Magdalena Rudek

Realizowane tematy: Ocena zmian biomechanicznych w ciąży; badania posturograficzne dotyczące wpływu ciąży na stabilność postawy; analiza wpływu ciąży na układ mięśniowo-szkieletowy; próba ustalenia rzetelnej oceny mięśni brzucha za pomocą USG i EMG; próba obiektywnej oceny skuteczności metod fizjoterapeutycznych stosowanych u kobiet w ciąży i po porodzie.

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.