Linki

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii: http://fizjoterapia.org.pl/

World Confederation for Physical Therapy: http://wcpt.org/

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.