Ogłoszenia i obrony doktorskie

mgr Agnieszka Smykla 

termin_obrony.pdf    streszczenie.pdf      recenzja_1.pdf     recenzja_2.pdf

 

mgr Agata Król

termin_obrony.pdf    streszczenie.pdf   recenzja_1.pdf    recenzja_2.pdf

 

mgr Małgorzata Pasternok

termin obrony.pdf     streszczenie.pdf   recenzja_1.pdf   recenzja_2.pdf

 

mgr Joanna Rajfur

termin obrony.pdf    streszczenie.pdf    recenzja_1.pdf    recenzja2.pdf

 

mgr Łukasz Choła

termin obrony.pdf  streszczenie.pdf   recenzja_1.pdf    recenzja_2.pdf

 

mgr Agata Nowak

termin obrony.pdf   streszczenie.pdf   recenzja_1.pdf    recenzja_2.pdf

 

mgr Marcin Ozon

termin obrony.pdf   streszczenie.pdf    recenzja_1.pdf    recenzja_2.pdf

 

mgr Monika Wójtowicz-Paszkowska

termin obrony     streszczenie    recenzja 1      recenzja 2

 

mgr Sandra Trzcińska

termin obrony     streszczenie    recenzja 1      recenzja 2

 

mgr Aneta Gutowska

termin obrony    streszczenie   recenzja 1   recenzja 2

 

mgr Tomasz Fijałkowski

termin obrony   streszczenie   recenzja 1     recenzja 2

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.