RADA INTERESARIUSZY ZEWNĘTRZNYCH

 

Prezydium Rady Pracodawców

dr hab. n. med. Bogdan Koczy

Dyrektor Samodzielnego Publicznego  Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. J Daaba w Piekarach Śląskich

 

Iwona Łobejko

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu

 

dr n. med. Krystian Oleszczyk

Prezes Zarządu Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej „Repty”

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen.Jerzego Zietka w Tarnowskich Górach

 

Członkowie Rady Pracodawców

dr n med. Józef Kurek

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

 

dr hab. Krzysztof Ficek

Prezes Galen – ORTOPEDIA SP. Z O.O. Bieruń

 

Agnieszka Wołowiec

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich

 

Jarosław Czapelka

Dyrektor Ośrodka Święta. Elżbieta w Rudzie Śląskiej

 

Agata Kiszkis

V-cePrezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Limfologicznego

 Kierownik NSZOZ Limf-Med. w Chorzowie

 

dr n med. Andrzej Siwiec

Dyrektor Centrum Pediatrii w Sosnowcu

 

Krzysztof Krop

Dyrektor-Prokurent AMED sp. z o.o. w Katowicach

 

Iwona Sosnowska-Wieczorek

Centrum Diagnostyki i Terapii „In Corpore” Katowice

 

Krystyna  Lis

Dyrektor Neuro-Med. Centrum Usług Medycznych  w Katowicach

 

Monika Tiffert

Prezes Centrum Synergia - Chorzów

 

Urszula Krzykawska

Prezes Zarządu Centrum Wcześniaka i Małego Dziecka w Dąbrowie Górniczej

 

Prof. dr hab. n. med. Paweł Buszman

Prezes Zarządu American Heart of Poland S.A.w Ustroniu

 

Krzysztof Cieślawski

Dyrektor Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki

 

Ilona Milik

Dyrektor Zespołu Szkół – Ruda Śląska

 

Celem powołania Rady Pracodawców jest:

  1. Poprawa jakości kształcenia, jak również zmiana planów i programów nauczania zgodnie z opinią interesariuszy zewnętrznych.
  2. Umożliwienie studentom Wydziału bliższego zapoznania się z oczekiwaniami i wymaganiami pracodawców na zmieniającym się rynku usług medycznych.
  3. Pogłębienie kontaktu pomiędzy przyszłymi pracodawcami i studentami, nawiązanie ścisłej współpracy naukowej.
  4. Starania o optymalne wykorzystanie okresu praktyk dla pogłębienia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów.

 Do zadań Rady Pracodawców należy:

  1. wyrażanie opinii na temat dostosowania programów studiów i założonych efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów i studiach podyplomowych do potrzeb rynku pracy
  2. wyrażanie opinii na temat oczekiwanych od absolwentów kompetencj w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw społecznych  
  3. umożliwienie realizacji zajęć poglądowych, praktyk, staży lub warsztatów na terenie siedziby Pracodawców,
  4. nawiązywanie indywidualnych form współpracy ze studentami w ramach przygotowywanych prac dyplomowych w oparciu o rzeczywiste dane i problemy współpracujących z Uczelnią Pracodawców,
  5. wspólne realizowanie prac naukowo-badawczych, współorganizowanie projektów o charakterze edukacyjnym czy popularyzatorskim.

 

Zaangażowanie sygnatariuszy zewnętrznych w proces kształcenia umożliwiło przeprowadzenie m.in.:

- szkolenie dla studentów z zakresu medycyny sportowej w Sport Klinice w Żorach, na którym zaprezentowano zabieg chirurgiczny on-line wraz z omówieniem (2015 rok),

- wykład on-line z Galen Ortopedia w Bieruniu z zakresu rekonstrukcji ACL (2016 rok),

- testowanie aparatu SENSOR HIPOKRATESA do badania postawy, wykorzystania do badań i  dydaktyki, wspólna organizacja konferencji (czerwiec 2016 roku), opracowanie wspólnego projektu z pozyskanie środków zewnętrznych (program Perspektywa 2014-2020 rok) z firmą TELECARE.

- złożenie wniosku o dofinansowanie projektu badawczego z firmą TELECARE w ramach NCBiR (2017 rok)

- współpraca szkoleniowa z GWSH w Katowicach, ośrodkami terapii pediatrycznej i sektorem pomocy niepełnosprawnym (2017 rok) http://www.gwsh.pl/wydarzenia/relacja-z-III-og%C3%B3lnopolskiej-konferencji-medyczno-fizjoterapeutycznej%20.html

- wspólna impreza szkoleniowa z GCR Repty Śląskie https://awf.katowice.pl/uczelnia/wydzial-fizjoterapii/aktualnosci/warsztaty-w-reptach (2017 rok)

- współorganizowanie sesji Fizjoterapia i Medycyna Sportowa przy Kongresie Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress (HCC) w Katowicach wraz z Samodzielnym Publicznym  Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej im. J Daaba w Piekarach Śląskich http://www.hccongress.pl/2018/pl/sesje/09.html (2018 rok) 

-współpraca z firmą TELECARE w ustalaniu tematyki naukowej i udział czynny dr Krystyny Kwaśnej (Prodziekan Wydziału Fizjoterapii oraz Śląskiego Centrum Kształcenia Fizjoterapii i Aktywności - Zdrowotnej w jednostce Wydział Fizjoterapii - AWF Katowice) z prelekcją „Rehabilitacja z zastosowaniem technik telemedycznych w przewlekłych zespołach bólowych, wadach postawy, rehabilitacji poudarowej”  III MIĘDZYNARODOWY POLSKO - BIAŁORUSKI KONGRES PROFILAKTYKI CHOROB CYWILIZACYJNYCH 18 - 19 MAJA 2018 http://www.konferencje.wst.pl/index.php/program (2018 rok)

Dr Kwaśna wraz z delegacją z Białorusi i przedstawicielami firmy TELECARE na konferencji naukowej galeria

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.