Ruch Studenckich Kół Naukowych

 

Nasz student na WCPT w Genewie!

W dniach 10-13 maja 2019 roku odbędzie się w Genewie ogólnoświatowa konferencja WCPT. W sesji plakatowej nasz ubiegłoroczny absolwent - Kamil Kublin, a obecnie uczestnik studiów doktoranckich wygłosi dwa doniesienia:

Functional evaluation in patients after anterior cruciate ligament reconstruction using functional movement screen (FMS™) and myofascial chain (Neurac®) tests autorstwa Kublin K, Biały M, Niechaj, Rachwalska, Gnat R.

Latency between the primary anterior cruciate ligament tear and its reconstruction does not influence postsurgical functional outcome autorstwa Biały M, Kublin K, Niechaj G, Rachwalska J, Hofstede J, Gnat R.

 

Uczestnictwo Kamila jest możliwe dzięki programowi wsparcia finansowego dla młodych naukowców ufundowanego przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów, a którego nasz student stał się laureatem.

 

Rezultaty badań są wynikiem współpracy z opiekunami czyli dr Białym i prof. Gnatem.

 

Więcej pod linkiem 

 

Projekt „DreamMotion - opracowanie nowatorskich, mechatronicznych technologii w celu rehabilitacji osób z ciężkimi dysfunkcjami układu nerwowego”

Dnia 16.10.2018 roku na terenie naszej Uczelni miało miejsce spotkanie społeczności akademickiej i studentów z przedstawicielami spółki ATMAT zajmującej się konstrukcją pierwszego polskiego egzoszkieletu pediatrycznego. Projekt zatytułowany jest „DreamMotion - opracowanie nowatorskich, mechatronicznych technologii w celu rehabilitacji osób z ciężkimi dysfunkcjami układu nerwowego” i dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Kierownikiem BiR tego projektu jest dr Anna Gogola, która była równocześnie inicjatorem wtorkowego wydarzenia. Celem spotkania było omówienie aktualnego stanu prac konstrukcyjnych oraz otwarta dyskusja na temat możliwości pozyskania danych do programowania trajektorii ruchu urządzenia. Ten etap prac planowany jest na marzec przyszłego roku i odbywać się będzie w Laboratorium Analizy Ruchu kierowanym przez prof. Rafała Gnata.

Harmonogram prac przewiduje wypuszczenie na rynek pierwszego modelu za dwa lata, a więc efekty zaprezentowanego na spotkaniu prototypu pochodzą z wczesnego etapu prac konstruktorskich. W rezultacie egzoszkielet ma dać szansę na samodzielność dla osób dotychczas poruszających się na wózku, a równocześnie stworzyć nową specjalizację w dziedzinie fizjoterapii.

Planowane są kolejne spotkania, których celem będzie prezentacja postępów w konstruowaniu urządzenia oraz dyskusja, która pomaga osobom pracującym nad projektem wdrażać sugestie fizjoterapeutów, którzy w przyszłości będą zajmować się obsługą egzoszkieletu w swoich gabinetach.

 

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

 

Ogólnopolska Konferencja Kół Studenckich na AWF w Warszawie

Z sukcesami zaprezentowali się nasi studenci na imprezie organizowanej przez Wydział Rehabilitacji przy Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W panelu z zakresu rehabilitacji i terapii zajęciowej Kamil Kublin zdobył drugie miejsce:

I miejsce Ewelina Ołowiana,Politechnika Opolska, Wpływ obciążenia na jakość artrokinematyki w stawie rzepkowo-udowym

II miejsce Kamil Kublin,Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Ocena użyteczności testów wzorców ruchowych i taśm mięśniowo-powięziowych u pacjentów po zabiegu rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

III miejsce Magdalena Stawińska, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Indukowane potknięcia z wykorzystaniem Systemu Motek Grail a wybrane parametry kinematyczne miednicy – doniesienie wstępne

 

Z kolei w sesji dotyczącej nauk o zdrowiu Agnieszka Polaczek i Martyna Swatowska osiągnęły również drugą lokatę:

I miejsce Ewa Rodziewicz, Joanna Jaworska, Katarzyna Micielska, Marta Kozłowska, Mateusz Ewertowski, AkademiaWychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Zmiany stężenia białka Irisin i miostatyny w odpowiedzi na wysiłek ekscentryczny i terapię zimnem

II miejsce Agnieszka Polaczek, Martyna SwatowskaAkademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Systematyczny przegląd literatury w zakresie badań w temacie rozwoju dostosowań posturalnych u niemowląt i małych dzieci

III miejsce Kinga Dymowska, Wanda ForczekAkademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Atrakcyjność chodu kobiet w świetle biomechanicznej analizy

 

Opiekunem naszych studentów byli dr Anna Gogola i dr Maciej Biały. Serdecznie gratulujemy wspaniałego występu i sukcesów

http://www.awf.edu.pl/wr/aktualnosci/sprawozdanie-z-ogolnopolskiej-konferencji-studenckich-kol-naukowych

fotorelacja

fotorelacja

 

 

 

Szkolenie z terapii powięziowej

Koło naukowe PhysioHeros w dniach 27-29.04.2018 roku zorganizowalo na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach kurs z terapii dysfunkcji powięziowych, ktoryn został poprowadzony przez mgr Rafała Ugryzaj oraz mgr Pawła Szeklickiego. Kurs miał dostarczyć wiedzy na temat roli powięzi w problematyce dysfunkcji tkanek miękkich

fotorelacja

 

Publikacja naukowa naszych studentów w Medical Science Pulse!

Zespół współautorów (naszych obecnych i byłych studentów) - Mateusz Pawlukiewicz (od października 2017 roku pracownik dydaktyczny naszego Wydziału), Kamila Kluczniok, Michał Biernat i Ewelina Białas pod kierunkiem prof. Michała Kuszewskiego, opublikował wyniki badań nad metodą manipulacji powięziowej Stecco w czasopiśmie naukowym z ministerialnej listy B (MNiSW=6, ICV: 100). 

publikacja oryginalna

 

 

Nasza studentka odniosła sukces na konferencji w Brennej

W dniach 25-26 maja 2017 r. w Brennej odbyła się kolejna Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Studenckich Kół Naukowych, której temat przewodni stanowiła "Nauka w służbie kultury fizycznej". Uroczystego otwarcia konferencji dokonał JM Rektor  prof. dr hab. Adam Zając. W dwóch, równolegle prowadzonych, sesjach plenarnych wzięli udział przedstawiciele studenckich kół naukowych oraz doktoranci Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach i Krakowie.

Za najlepiej przygotowaną prezentację wyróżniono Katarzynę Kucab-Klich, studentkę studiów niestacjonarnych II stopnia. Reprezentowała ona Koło Naukowe "Impuls" przy Zakładzie Fizykoterapii i Masażu Leczniczego AWF Katowice, którego opiekunem jest dr Daria Chmielewska. Tematem wystąpienia konferencyjnego była "Ocena wpływu 8-tygodniowego programu ćwiczeń Pilates na jakość życia kobiet z objawami wysiłkowego nietrzymania moczu", stanowiąca podsumowanie pilotażowego programu badawczego.

Gratulujemy!

 

"Wiosna z Fizjoterapią" 2017

W dniach 07- 08.04.2017r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „XI Wiosna z Fizjoterapią. Fizjoterapia w pediatrii”, w której wzięli udział studenci od I do III stopnia kształcenia. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci Wydziałów Fizjoterapii z Gdańska, Olsztyna, Warszawy, Wrocławia oraz Katowic. Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego reprezentowali: Pamela Felić, Magdalena Rymorz, Ewa Skrzelowska, Karolina Lipart oraz Marta Klimontowicz.

Do wystąpień ustnych zakwalifikowały się dwa referaty:

Pamela Felić (opiekun dr hab. Małgorzata Matyja.) Warianty przyjmowania pozycji siedzącej u dzieci w wieku pięciu i sześciu lat

Magdalena Rymorz, Małgorzata Zaborowska, Dorota Dziub, Michalina Gwóźdź (opiekun dr Anna Gogola). Wpływ neurorozwojowej techniki trakcji na mięśnie rejonu centralnego u dzieci prezentujących prawidłowy rozwój

W sesji plakatowej wzięły udział trzy kolejne prace naszych studentów:

Ewa Skrzelowska, Patrycja Wodzisz, Katarzyna Żoczek (opiekun dr Anna Gogola). Analiza związku między sztywnością pasywną mięśni obręczy biodrowej a architekturą stopy u dzieci w wieku przedszkolnym

Marta Klimontowicz, Karolina Lipart (opiekun dr Anna Gogola). Ocena związku pomiędzy dojrzałością noworodka a napięciem posturalnym

Magdalena Rutka (opiekun dr hab. Małgorzata Matyja.). Efekty usprawniania chłopca z łagodną postacią chodu Trendelenburga

Dziękujemy wszystkim za pracę włożoną w przygotowanie prac na konferencję zarówno studentom, jak również ich opiekunom oraz dzielne reprezentowanie naszego Koła Naukowego przy Laboratorium Analizy Ruchu Wydziału Fizjoterapii AWF w Katowicach.

 

Program konferencji i książeczka streszczeń

 

Międzynarodowa Konferencja Kół Studenckich w Opolu

Dnia 4 kwietnia 2017 roku odbyła się w murach Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu I Międzynarodowa Konferencja Kół Studenckich. Impreza miała zasięg europejski. Językami obowiązującymi na konferencji był angielski i polski. Wszystkie prezentacje posiadały streszczenie w języku angielskim. W spotkaniu udział wzięli studenci z 11 ośrodków naukowych z całej Polski, Ukrainy i Niemiec przedstawiając 41 projektów badawczych:

 1. Narodowy Uniwersytet Medyczny w Ivano-Frankiwsku, Ukraina (7)
 2. GFA mgH Langenlonsheim, Niemcy (1)
 3. Śląski Uniwersytet Medyczny (11)
 4. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (1)
 5. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach (5)
 6. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1)
 7. Politechnika Łódzka (1)
 8. PWSZ w Krośnie (5)
 9. PWSZ w Legnicy (2)
 10. PWSZ w Tarnowie (1)
 11. PMWSZ w Opolu (6)

Nasi studenci odnieśli sukces, zdobywając w sesji fizjoterapeutycznej 3 miejsce (na 11 prezentowanych referatów):

Mateusz Pawlukiewicz, Kamila Kluczniok, Ewelina Białas, Michał Biernat (opiekun dr hab. Michał Kuszewski): Ocena wpływu wybranych technik powięziowych, w oparciu o metodę manipulacji powięzi wg Stecco, na poziom dolegliwości bólowych oraz reaktywność tkanki łącznej

 

Ponadto z ramienia AWF Katowice zaprezentowali się:

Martyna Wieczorek, Marta Borówka (opiekun dr hab. Rafał Gnat): Czy poziomy czucia powierzchownego i głębokiego stanowią u człowieka cechy symetryczne?
 
Agnieszka Aleksy (opiekun dr Agata Nowak): Jakość życia osób amatorsko uprawiających bieganie w odniesieniu do ogólnej populacji Polski
 
Rafał Majchrzak (opiekun dr Agata Nowak): Ocena tolerancji wysiłkowej pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową na różnych poziomach hipoksji
 
Karolina Chojnacka, Aleksandra Stachurska (opiekun dr Agata Nowak): Wpływ treningu z użyciem taśm TRX na parametry testu wysiłkowego oraz frakcję wyrzutową lewej komory serca u pacjentów z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca
Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.