Sylabusy I stopień 2011/2012

Do pobrania:

1. Przedmioty kształcena ogólnego

Deontologia
Fizjoterapia ogólna
Język obcy (I stopień)
Propedeutyka kultury fizycznej
Technologia informacyja
Wychowanie fizyczne

2. Przedmioty podstawowe

Anatomia prawidłowa człowieka
Anatomia Rtg
Biochemia
Biofizyka
Biologia medyczna
Biomechanika kliniczna
Biomechanika
Ćwiczenia w wodzie
Ergonomia ogólna i kliniczna
Fizjologia
Kinezjologia
Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna
Patologia ogólna
Pedagogika
Podstawy prawa
Psychologia
Zajęcia fakultatywne - terning fizyczny w chorobach narządów wewnętrznych
Zajęcia fakultatywne - turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych

3. Przedmioty kierunkowe
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w: neurologii i neurochirurgii
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w: ortopedii i traumatologii
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w: neurologii dziecięcej
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w: reumatologii
Fizjoterapia kliniczna w chorbach narządów wewnętrznych
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu
Fizjoterapia ogólna
Fizykoterapia
Kinezyterapia
Korekcja wad postawy
Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu - gimnastyka
Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu - gry sportowe
Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu - lekka atletyka
Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu - pływanie
Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu - zabawy i gry ruchowe
Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu - metodyka nauczania ruchu
Masaż leczniczy
Podstawy fizjoterapii klinicznej
Terapia manualna
Zaopatrzenie ortopedyczne 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.