Sylabusy IIst.

PO - PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE

 

PO1. Język obcy

PO2. Podstawy genetyki

PO3. Farmakologia

PO4. Historia rehabilitacji

PO5. Filozofia

PO6. Bioetyka

PO7. Psychologia kliniczna i psychoterapia

PO8. Pedagogika specjalna

PO9. Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji

PO10. Dydaktyka fizjoterapii

PO11. Demografia i epidemiologia

PO12. Zdrowie publiczne

PO13. Prawo

PO14. Ekonomia i systemy ochrony zdrowia

PO15. Zarządzanie i marketing

PO16. Antropometria

PO17. Trening sportowy

 

PZ - PRZEDMIOTY ZAWODOWE

PZ1. Neurofizjologia

PZ2. Diagnostyka kliniczna w fizjoterapii

PZ3. Metody specjalne fizjoterapii

PZ4. Medycyna fizykalna i balneoklimatologia

PZ5. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii

PZ6. Protetyka i ortotyka

PZ7. Adaptowana aktywność ruchowa

PZ8. Sport osób niepełnosprawnych

PZ9. Metody kardiorehabilitacji

 

EM - EGZAMIN DYPLOMOWY

EM1. Metodologia badań

EM3. Statystyka

EM4. Badania biomedyczne

EM5. Komunikacja społeczna i negocjacje

EM6. Analiza bibliograficzna pracy naukowej

EM7. Budowa pracy dyplomowej

 

MODUŁY

W1 - METODY SPECJALNE FIZYKOTERAPII

W1.1. Metody wysokoenergetyczne

W1.2. Leczenie ran owrzodzeń i odleżyn

W2 - MEDYCYNA SPORTOWA

W2.1. Diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne w uszkodzeniach narządu ruchu

W2.2. Fizjoterapia w sporcie

W3 - SPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W3.1. Sport osób z dysfunkcją narządu ruchu

W3.2. Sport osób z niepełnosprawnością intelektualną i sensoryczną

W4 - METODY SPECJALNE FIZJOTERAPII

W4.1. Metody specjalne fizjoterapii w ortopedii

W4.2. Metody specjalne fizjoterapii  w neurologii

W4.3. Metody specjalne fizjoterapii w pediatrii

W4.4. Metody specjalne fizjoterapii w terapii bólu i innych dysfunkcjach

W5 - WSPOMAGANIE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ

W5.1. Odnowa biologiczna

W5.2. Żywienie i suplementacja w aktywności ruchowej

W6 - PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU - w zakładce PRZEDMIOTY DO WYBORU

 

PR - ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

PR1. Praktyka w przychodni rehabilitacyjnej

PR2. Praktyka obóz rehabilitacyjny lub sportu adaptowanego

PR3. Praktyka medycyna uzdrowiskowa

PR4. Praktyka kliniczna

 

 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.