Uchwały Rady Wydziału

Uchwały Rady Wydziału:

w sprawie szczegółowych zasad studiowania według IOS i IPSPN

w sprawiie pracy samokształceniowej

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.