Władze

Kadencja 2020 - 2024

 

Dziekan Wydziału Fizjoterapii

dr hab. Anna Polak, prof. AWF Katowice
 


 

Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Fizjoterapii

dr hab. Piotr Król, prof. AWF Katowice

 

Prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizjoterapii

dr Agnieszka Opala-Berdzik

 

 

RADA WYDZIAŁU FIZJOTERAPII

 1. dr hab. Anna Polak prof. AWF Katowice – Dziekan
 2. dr hab. Piotr Król prof. AWF Katowice – Prodziekan
 3. dr Agnieszka Opala-Berdzik – Prodziekan;
 4. prof. dr hab. Cezary Kucio
 5. prof. dr hab. Edward Saulicz
 6. prof. dr hab. Jakub Taradaj
 7. prof. dr hab. Andrzej Małecki
 8. dr hab. Daria Chmielewska prof. AWF Katowice
 9. dr hab. Michał Kuszewski prof. AWF Katowice
 10. dr hab. Małgorzata Matyja prof. AWF Katowice
 11. dr hab. Zbigniew Nowak prof. AWF Katowice
 12. dr hab. Tomasz Wolny prof. AWF Katowice
 13. dr Joanna Cieślińska-Świder
 14. dr Damian Kania
 15. dr Krzysztof Mehlich
 16. dr Paweł Ryngier
 17. mgr Barbara Całka
 18. Jakub Banasik
 19. Zuzanna Ćwik
 20. Anna Lewandowska
 21. Alicja Szczepanik
 22. Paweł Żerdziński

Osoby z głosem doradczym

 1. przedstawiciele związków zawdowych ZNP
 2. przedstawiciele związków zawodowych Solidarność

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.