Godziny otwarcia dziekanatu Wydziału Wychowania Fizyznego w okresie Świąt Bożego Narodzenia

Dziekanat w okresie Świąt Bożego Narodzenia będzie czynny w godzinach plik