Zaproszenie na posiedzenie Rady Wydziału wychowania Fizycznego w dniu 17.12.2019 r.

Zaproszenie na Radę Wydziału w dniu 17.12.2019 r. plik