Dyplomowanie

                     UWAGA  STUDENCI  

 

W związku z panującą pandemią COVID-19 student proszony jest o zapoznanie

się z Procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas przeprowadzania

                 egzaminu dyplomowego w sposób tradycyjny pobierz

 

WARUNKIEM PRZYSTAPIENIEM DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO jest:

1. Uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć, praktyk, obozów i złożenie wszystkich egzaminów przewidzianych w programie studiów.

2. Wniesienie wymaganych opłat (opłatę za dyplom 60 zł studenci dokonują na indywidualny numer konta wygenerowany na swoje nazwisko w systemie USOS).

3. Zwrot książek do biblioteki (obowiązuje zdalne potwierdzenie braku zobowiązań wobec Biblioteki) – pobierz  

4. Oceniona pozytywnie przez promotora i recenzenta praca dyplomowa, jeżeli przewiduje ją program studiów (student po zatwierdzeniu pracy wysyła skan samodzielnie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności prawnej, że praca magisterska jest napisana samodzielnie) pobierz

5. Wypełnienie KARTY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI STUDENTA NA EGZAMIN DYPLOMOWY pobierz

    Wypełnioną kartę kwalifikacji student przynosi na egzamin dyplomowy

 

 

 

Problematyka prac magisterskich realizowanych na Wydziale Wychowania Fizycznego

Problematyka prac magisterskich znajduje się na stronach poszczególnych katedr.

 


 

Zasady i tryb dyplomowania na studiach licencjackich i magisterskich oraz wymagania dotyczące pisania prac dyplomowych (magisterskich) na Wydziale Wychowania Fizycznego

 

Uchwała Nr RWWF-3-IX/2020 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 22 września 2020 roku w  sprawie wymagań dotyczących pisania prac dyplomowych (magisterskich) na Wydziale Wychowania Fizycznego (pobierz)

 

Uchwała Nr RWWF-4-IX/2020 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia22 września 2020 roku w sprawie zasad i trybu dyplomowania na studiach licencjackich i magisterskich na Wydziale Wychowania Fizycznego (pobierz)

 


 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.