Historia

Tradycja kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego oraz instruktorów różnych dyscyplin sportowych w Katowicach sięga 1952 roku. Wówczas to powołano do życia Technikum Wychowania Fizycznego w Katowicach. Zostało ono następnie przekształcone w 1957 roku w Studium Nauczycielskie Wychowania Fizycznego.

Z tegoż Studium - na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 września 1970 roku powstała Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Katowicach, utworzona w celu kształcenia nauczycieli wychowanie fizycznego.

W 1979 roku WSWF w Katowicach przemianowana została w Akademię Wychowania Fizycznego.

W 1991 roku na mocy decyzji Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych Akademia uzyskała uprawnienia doktoryzowania, a w 1999 roku habilitowania w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej.

W maju 2003r. został powołany Instytut Zarządzania, a we wrzesniu 2003r. Instytut Fizjoterapii AWF wraz z nowymi strukturami organizacyjnymi. Na mocy Zarządzenia nr 22 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2004r. w Akademii Wychowania Fizycznego powołano do istnienia Wydział Fizjoterapii. Na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2009r. utworzony został Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką.

Od marca 2008 roku Akademia nosi imię Jerzego Kukuczki, wybitnego polskiego alpinisty i himalaisty.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.