Inne akty prawne

Zarządzenia Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (link

Uchwały Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (link

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.