Kierunek Sport

      UWAGA  STUDENCI  

 

W związku z panującą pandemią COVID-19 student proszony jest o zapoznanie

się Procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas przeprowadzania

                 egzaminu dyplomowego w sposób tradycyjny pobierz

 

WARUNKIEM PRZYSTAPIENIEM DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO jest:

1. Uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć, praktyk, obozów oraz złożenie wszystkich egzaminów przewidzianych w programie studiów.

2. Wniesienie wymaganych opłat (opłatę za dyplom 60 zł studenci dokonują na indywidualny numer konta wygenerowany na swoje nazwisko w systemie USOS).

3. Zwrot książek do biblioteki (obowiązuje zdalne potwierdzenie braku zobowiązań wobec Biblioteki) – pobierz  

4. Wypełnienie KARTY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI STUDENTA NA EGZAMIN DYPLOMOWY pobierz

    Wypełnioną kartę kwalifikacji student przynosi na egzamin dyplomowy

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.