Kierunek TiR

      UWAGA  STUDENCI  

 

W związku z panującą pandemią COVID-19 student proszony jest o zapoznanie

się Procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas przeprowadzania

                 egzaminu dyplomowego w sposób tradycyjny pobierz

 

WARUNKIEM PRZYSTAPIENIEM DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO jest:

1. Uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć, praktyk, obozów oraz złożenie wszystkich egzaminów przewidzianych w programie studiów.

2. Wniesienie wymaganych opłat (opłatę za dyplom 60 zł studenci dokonują na indywidualny numer konta wygenerowany na swoje nazwisko w systemie USOS).

3. Zwrot książek do biblioteki (obowiązuje zdalne potwierdzenie braku zobowiązań wobec Biblioteki) – pobierz  

4. Oceniona pozytywnie przez promotora i recenzenta praca dyplomowa, jeżeli przewiduje ją program studiów (student po zatwierdzeniu pracy wysyła skan samodzielnie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności prawnej, że praca magisterska jest napisana samodzielnie) pobierz

5. Wypełnienie KARTY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI STUDENTA NA EGZAMIN DYPLOMOWY pobierz

    Wypełnioną kartę kwalifikacji student przynosi na egzamin dyplomowy

 

 

UWAGA STUDENCI

studiów  I stopnia kierunek turystyka i rekreacja

Egzamin licencjacki

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie semestru (wszystkie wpisy w systemie USOS) 

Zgoda na monitorowanie absolwenta (pobierz)

Zagadnienia egzaminu licencjackiego dla kierunku Turystyka i Rekreacja (pobierz)

 

Podanie o wydanie dyplomu w języku obcym:

1. odpis dyplomu w języku angielskim  zamiast jednego odpisu w języku polskim (egzemplarz bezplatny; należy złożyć w dniu obrony)  pobierz

2. odpis dyplomu w języku angieskim (odpłatnie) pobierz

 
 

Tematyka prac magisterskich (lista promotorów)

Problematyka prac magisterskich (pobierz)

UWAGA STUDENCI

studiów  II stopnia kierunek turystyka i rekreacja

 

Informacja dla studentów przed egzaminem magisterskim pobierz

Uchwała w sprawie wymagań dotyczących pisania prac dyplomowych (magisterskich) (pobierz)

Zgoda na monitorowanie absolwenta (pobierz)

Podanie o wydanie dyplomu w języku obcym:

1. odpis dyplomu w języku angielskim  zamiast jednego odpisu w języku polskim (egzemplarz bezplatny; należy złożyć w dniu obrony)  pobierz

2. odpis dyplomu w języku angieskim (odpłatnie) pobierz


 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.