Kierunek TOzDS

      UWAGA  STUDENCI  

 

W związku z panującą pandemią COVID-19 student proszony jest o zapoznanie

się Procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas przeprowadzania

                 egzaminu dyplomowego w sposób tradycyjny pobierz

 

WARUNKIEM PRZYSTAPIENIEM DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO jest:

1. Uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć, praktyk, obozów oraz złożenie wszystkich egzaminów przewidzianych w programie studiów.

2. Wniesienie wymaganych opłat (opłatę za dyplom 60 zł studenci dokonują na indywidualny numer konta wygenerowany na swoje nazwisko w systemie USOS).

3. Zwrot książek do biblioteki (obowiązuje zdalne potwierdzenie braku zobowiązań wobec Biblioteki) – pobierz  

4. Oceniona pozytywnie przez promotora i recenzenta praca dyplomowa, jeżeli przewiduje ją program studiów (student po zatwierdzeniu pracy wysyła skan samodzielnie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności prawnej, że praca magisterska jest napisana samodzielnie) pobierz

5. Wypełnienie KARTY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI STUDENTA NA EGZAMIN DYPLOMOWY pobierz

    Wypełnioną kartę kwalifikacji student przynosi na egzamin dyplomowy


UWAGA STUDENCI studiów  II stopnia kierunek Trener osobisty z dietetyką sportową

dotyczy pisania prac dyplomowych magisterskich

karta wstępnej kwalifikacji studenta na egzamin dyplomowy w AWF Katowice pobierz

Zgoda na monitorowanie absolwenta pobierz

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.