Kierunki studiów

3-letnie stacjonarne studia I stopnia na Wydziale Wychowania Fizycznego

kierunek wychowanie fizyczne
 specjalność:

 • wychowanie fizyczne i taniec i artystyczne formy aktywności ruchowej
 • wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
 • wychowanie fizyczne i edukacja oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  informacje nt. specjalności

kierunek sport
 specjalność:

 • trener przygotowania motorycznego
 • trener wybranej dyscypliny sportu

kierunek sport - Kształcenie kadr dla sportu – zintegrowany program uczelni POWER.03.05.00-00-z051/18-00
 specjalność:

 • trener wybranej dyscypliny sportu

kierunek turystyka i rekracja
  specjalność:

 • rekreacja ruchowa z odnową psychosomatyczną
 • pilot wycieczek

 kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym

  specjalność:

 • trening w otyłości i chorobach przewlekłych
 • trening osób starszych i niepełnosprawnych

 

2-letnia stacjonarne studia II stopnia na Wydziale Wychowania Fizycznego

kierunek wychowanie fizyczne
 specjalność:

 • wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa
 • wychowanie fizyczne i trening sportowy
 • wychowanie fizyczne i opiekun osoby starszej / asysten osoby niepełnosprawnej
 • wychowanie fizyczne i funkcjonalny trening zdrowotny osób w średnim i starszym wieku

kierunek wychowanie fizyczne - Wykwalifikowany nauczyciel WF absolwentem AWF w Katowicach POWER.03.01.00-IP.08-00-PKN/18
specjalność:

 • wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa
 • wychowanie fizyczne i trening sportowy
 • wychowanie fizyczne i opiekun osoby starszej / asysten osoby niepełnosprawnej
 • wychowanie fizyczne i funkcjonalny trening zdrowotny osób w średnim i starszym wieku

kierunek turystyka i rekracja
 specjalność:

 • rekreacja fizyczna osób dorosłych i starszych
 • turystyka aktywna
 • turystyka alternatywna
 • turystyka i rekreacja zdrowotna

kierunek trener osobisty z dietetyką sportową
 specjalność:

 • trener przygotowania motorycznego
 • coaching w treningu zdrowotnym i sportowym

 

2-letnia niestacjonarne studia II stopnia na Wydziale Wychowania Fizycznego

kierunek wychowanie fizyczne
 specjalność:

 • wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa
 • wychowanie fizyczne i trening sportowy
 • wychowanie fizyczne i opiekun osoby starszej / asysten osoby niepełnosprawnej
 • wychowanie fizyczne i funkcjonalny trening zdrowotny osób w średnim i starszym wieku
Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.