O Wydziale

Misją Wydziału Wychowania Fizycznego jako części Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach jest prowadzenie działalności naukowej, upowszechnianie wiedzy oraz kształcenie studentów i doktorantów w zakresie kultury fizycznej.

Kształcenie studentów i doktorantów przygotowuje ich do działalności zawodowej lub naukowej opartej na głębokiej wiedzy i najwyższych wartościach etycznych, jakimi szczyci się dorobek nauk o kulturze fizycznej.

Wysokie wymagania jakie stawia sobie Wydział Wychowania Fizycznego stanowi gwarant jakości świadczonych usług, przejaw postawy jego pracowników oraz wizerunek sylwetki absolwentów.

Zapraszamy wszystkich chcących zgłębić swą wiedzę, umiejętności i zdolności do skorzystania z szerokiej oferty studiów na wszystkich trzech jej poziomach.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.