Regulaminy uczelniane

Regulaminy uczelniane dostepne są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (link)

 

 

 

        .

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.