Sylabusy - studia I stopnia

Kierunek wychowanie fizyczne

Efekty uczenia się dla poszczególnych gru zajęć:

Grupa zajęć fizjologiczno-medycznych (pobierz)
Grupa zajęć motoryczności człowieka (pobierz)
Grupa zajęć humanistyczno-społecznych (pobierz)
Grupa zajęć teoretycznych kierunkowych (pobierz)
Grupa praktycznych indywidualnych zajęć kierunkowych (pobierz)
Grupa praktycznych zespołowych zajęć kierunkowych (pobierz)
Grupa zajęć ogólnouczelnianych – języki obce (pobierz)
Grupa zajęć ogólnouczelnianych – technologie informacyjne (pobierz)
Grupa zajęć ogólnouczelnianych – pierwsza pomoc przedmedyczna (pobierz)
Grupa zajęć organizacyjno – prawnych (pobierz)
Grupa zajęć pedagogicznych (pobierz)
Grupa zajęć – praktyki (pobierz)
Grupa zajęć z zakresu specjalności – gimnastyka korekcyjna (pobierz)
Grupa zajęć z zakresu specjalności - edukacja oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (pobierz)
Grupa zajęć z zakresu specjalności - taniec i artystyczne formy aktywności ruchowej (pobierz)
Przedmioty do wyboru – form aktywności ruchowej (pobierz)
Przedmioty do wyboru - wykład monograficzny; terenowe formy aktywności lekkoatletycznej (pobierz)
Obóz szkoleniowy letni (pobierz)
Obóz szkoleniowy zimowy (pobierz)
Zajęcia z możliwością uzyskania dodatkowych uprawnień - specjalizacja instruktora sportu (pobierz)


Kierunek turystyka i rekreacja studia I stopnia

Efekty uczenia się dla poszczególnych gru zajęć:

GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH
Grupa zajęć z nauk ekonomicznych (pobierz)
Grupa zajec z nauk humanistyczno-społecznych (pobierz)
Grupa zajęć z nauk medyczno-przyrodniczych (pobierz)

GRUPA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH KIERUNKOWYCH
Grupa zajęć z zakresu turystyki (pobierz)
Grupa zajęć z zakresu rekreacji (pobierz)
Grupa zajęć z nauk ekonomicznych (pobierz)
Grupa zajęć z nauk o zdrowiu (pobierz)
Grupa zajęć z rekreacyjnej aktywności fizycznej (pobierz)

GRUPA ZAJĘĆ OGÓLNOUCZELNIANYCH
Grupa zajec językowych (pobierz)
Grupy zajec ogólnouczelnianych (pobierz)

PRAKTYKI
Grupa zajęć - Praktyki (pobierz)

GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU SPECJALNOŚCI
Grupa zajęć z zakresu specjalności - rekreacja ruchowa z odnową psychosomatyczną (pobierz)
Grupa zajęć z zakresu specjaloności pilot wycieczek (pobierz)

GRUPA ZAJĘĆ DO WYBORU
Grupa z różnych obszarów kształcenia do wyboru (pobierz)
Wykład monograficzny - do wyboru (pobierz)


Modułowe efekty kształcenia

Kierunek wychowanie fizyczne studia I stopnia (pobierz)

Kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym studia I stopnia (pobierz)

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia (pobierz)


 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.