Władze

Dziekan i prodziekani


Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego
dr Wiesław Garbaciak, prof. AWF Katowice
studia I stopnia kierunek sport

 


Prodziekan ds. studiów I stopnia kierunek wychowanie fizyczne i IPPS
dr Krzysztof Wilusz


Prodziekan ds. studiów II stopnia kierunek wychowanie fizyczne

dr Zbigniew Pawelak


Prodziekan ds. studiów  I stopnia kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym oraz studiów II stopnia kieruenk trener osobisty z dietetyką sportową
dr hab. Agnieszka NawrockaProdziekan ds. studiów I i
II stopnia kierunek turystyka i rekreacja
dr Aleksandra Vierek


Rada Wydziału:

 1. dr Wiesław Garbaciak, prof. AWF Katowice - Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego – przewodniczący
 2. dr hab. Agnieszka Nawrocka, prof. AWF Katowice - Prodziekan Wydziału Wychowania Fizycznego oraz kierownik Zakładu Aktywności Fizycznej i Profilaktyki Zdrowia
 3. dr Zbigniew Pawelak - Prodziekan Wydziału Wychowania Fizycznego
 4. dr Krzysztof Wilusz - Prodziekan Wydziału Wychowania Fizycznego oraz kierownik Zakładu Gimnastyki, Tańca i Fitnessu
 5. dr Aleksandra Vierek - Prodziekan Wydziału Wychowania Fizycznego
 6. prof. dr hab. Grzegorz Juras - kierownik Katedry Motoryczności Człowieka
 7. prof. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz - kierownik Katedry Zespołowych Gier Sportowych
 8. prof. dr hab. Adam Zając - kierownik Katedry Teorii i Praktyki Sportu
 9. dr hab. Bogdan Bacik, prof. AWF Katowice - kierownik Zakładu Biomechaniki
 10. dr hab. Jarosław Cholewa, prof. AWF Katowice - przewodniczący Rady Programowej kierunku turystyka i rekreacja
 11. dr hab. Artur Gołaś, prof. AWF Katowice - kierownik Zakładu Teorii Sportu, Żywienia
  i Suplementacji
 12. dr hab. Małgorzata Grabara, prof. AWF Katowice - kierownik Zakładu Rekreacji i Odnowy Psychosomatycznej
 13. dr hab. Adam Maszczyk, prof. AWF Katowice - kierownik Zakładu Metodologii, Statystyki i Informatyki
 14. dr hab. Kazimierz Mikołajec, prof. AWF Katowice - kierownik Zakładu Koszykówki i Piłki Nożnej oraz przewodniczący Rady Programowej kierunku sport
 15. dr hab. Ilona Pokora, prof. AWF Katowice - kierownik Zakładu Fizjologii
 16. dr hab. Rajmund Tomik, prof. AWF Katowice - kierownik Katedry Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej i Turystyki
 17. dr hab. Ewa Sadowska-Krępa, prof. AWF Katowice -kierownik Zakładu Biomedycznych Podstaw Aktywności Fizycznej oraz przewodnicząca Rady Programowej kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym oraz kierunku trener osobisty z dietetyką sportową
 18. dr hab. Krzysztof Sas-Nowosielski, prof. AWF Katowice - kierownik Katedry Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej oraz przewodniczący Rady Programowej kierunku wychowanie fizyczne
 19. dr hab. Arkadiusz Stanula, prof. AWF Katowice - kierownik Katedry Sportów Indywidualnych
 20. dr hab. Anna Zwierzchowska, prof. AWF Katowice - kierownik Katedry Wychowania Fizycznego i Adaptowanej Aktywności Fizycznej
 21. dr hab. Aleksandra Żebrowska, prof. AWF Katowice - kierownik Katedry Nauk Fizjologiczno-Medycznych
 22. dr Bogusława Gierat - kierownik Zakładu Antropomotoryki
 23. dr Ryszard Grzywocz - kierownik Zakładu Lekkiej Atletyki
 24. dr Ryszard Jarząbek - kierownik Zakładu Piłki Ręcznej i Piłki Siatkowej
 25. dr Gerard Kosmala - kierownik Zakładu Teoretycznych Podstaw Turystyki
 26. dr Joanna Ogrodnik - kierownik Zakładu Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
 27. dr Krzysztof Skalik - kierownik Zakładu Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego
 28. dr Alicja Stachura - kierownik Zakładu Pływania i Ratownictwa Wodnego
 29. dr Adam Staszkiewicz - kierownik Zakładu Terenowych Form Aktywności Fizycznej
 30. dr Anna Walaszczyk-Iskra - kierownik Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej
 31. dr Michał Wilk - kierownik Zakładu Treningu Sportowego
 32. mgr Ewa Herman - kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej
 33. mgr Magdalena Dudek kierownik dziekanatu
 34. przedstawiciel studentów
 35. przedstawiciel studentów
 36. przedstawiciel studentów
 37. przedstawiciel studentów
 38. przedstawiciel studentów
 39. przedstawiciel studentów
 40. przedstawiciel studentów
 41. przedstawiciel studentów
 42. przedstawiciel studentów

 


Stałe komisje na Wydziale Wychowania Fizycznego na kadencję 2020 - 2024

Wydziałowa Komisja Oceniająca

dr Wiesław Garbaciak, prof. AWF Katowice – przewodniczący
dr hab. Robert Roczniok, prof. AWF Katowice
dr hab. Anna Zwierzchowska, prof. AWF Katowice
dr hab. Aleksandra Żebrowska, prof. AWF Katowice
dr Bogusława Gierat
dr Magdalena Głowacka
dr Agnieszka Kargul
dr Zbigniew Pawelak
dr Ewa Przybyła
dr Ewa Wyszkowska
dr Andrzej Żurawik

Wydziałowa Komisja ds. Nostryfikacji Dyplomów

dr hab. Małgorzata Grabara, prof. AWF Katowice – przewodnicząca
dr hab. Teresa Socha, prof. AWF Katowice – z-ca przewodniczącej
dr hab. Władysław Mynarski, prof. AWF Katowice
dr Joanna Ogrodnik
dr Jacek Polechoński
dr Bartłomiej Szade
dr Aleksandra Vierek

Wydziałowa Komisja ds. Strategii i Rozwoju

dr Wiesław Garbaciak, prof. AWF Katowice - przewodniczący
prof. dr hab. Grzegorz Juras
prof. dr hab. Adam Zając
dr hab. Agnieszka Nawrocka, prof. AWF Katowice
dr hab. Rajmund Tomik, prof. AWF Katowice
dr Aleksandra Vierek
dr Krzysztof Wilusz

Wydziałowa Komisja ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się dla kierunku turystyka i rekreacja

dr Aleksandra Vierek – przewodnicząca
dr Jan Basiaga – członek
dr Beata Manowska – członek
dr Krzysztof  Malewski – członek
mgr Magdalena Dudek – sekretarz

Wydziałowa Komisja ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się dla kierunku wychowanie fizyczne

dr Zbigniew Pawelak – przewodniczący
dr Joanna Ogrodnik - członek
dr Ewelina Smol - członek
dr Agnieszka Kargul - członek
dr Krzysztof Skalik - członek
mgr Magdalena Dudek - sekretarz

Wydziałowa Komisja ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się dla kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym oraz trener osobisty z dietetyką sportową

dr hab. Agnieszka Nawrocka, prof. AWF Katowice - przewodnicząca
dr Dorota Pawlik – członek
dr Elżbieta Kamińska – członek
dr Monika Marszołek - członek
dr Katarzyna Nierwińska – członek
mgr Magdalena Dudek - sekretarz

Rada Programowa kierunku wychowanie fizyczne na Wydziale Wychowania Fizycznego

dr hab. Krzysztof Sas-Nowosielski, prof. AWF Katowice – przewodniczący
dr hab. Dorota Groffik, prof. AWF Katowice – z-ca przewodniczącego
dr hab. Ilona Pokora, prof. AWF Katowice
dr hab. Grzegorz Sobota, prof. AWF Katowice
dr Magdalena Głowacka
dr Ryszard Grzywocz
dr Barbara Nowak – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie
dr Joanna Ogrodnik
dr Dariusz Pośpiech
dr Łucja Płatek
dr Krzysztof Wilusz
przedstawiciel studentów

Rada Programowa kierunku turystyka i rekreacja na Wydziale Wychowania Fizycznego

dr hab. Jarosław Cholewa, prof. AWF Katowice – przewodniczący
dr hab. Małgorzata Grabara, prof. AWF Katowice – z-ca przewodniczącego
dr hab. Rajmund Tomik, prof. AWF Katowice
dr Gerard Kosmala
dr Artur Magiera
dr Jakub Ryśnik
dr Ewa Wyszkowska
dr Aleksandra Vierek
mgr Dariusz Gacek – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Prezes Miejskiego Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach Śląskich sp. z o.o., Członek Zarządu Śląskiej Organizacji Turystycznej)
mgr Dariusz Zuber – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
przedstawiciel studentów

Rada Programowa kierunku aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym oraz trener osobisty z dietetyką sportową na Wydziale Wychowania Fizycznego

dr hab. Ewa Sadowska-Krępa, prof. AWF Katowice – przewodnicząca
prof. dr hab. Grzegorz Juras
dr hab. Władysław Mynarski, prof. AWF Katowice
dr hab. Agnieszka Nawrocka, prof. AWF Katowice
dr Małgorzata Michalczyk
dr Jacek Polechoński – Młodzieżowy Dom Kultury w Siemianowicach Śląskich
dr Michał Rozpara
dr Michał Wilk
dr Grzegorz Zydek
przedstawiciel studentów

Rada Programowa kierunku sport na Wydziale Wychowania Fizycznego

dr hab. Kazimierz Mikołajec, prof. AWF Katowice - przewodniczący
dr hab. Artur Gołaś, prof. AWF Katowice – z-ca przewodniczącego
dr hab. Grzegorz Sobota, prof. AWF Katowice
dr hab. Arkadiusz Stanula, prof. AWF Katowice
dr Jarosław Bodys
dr Ryszard Jarząbek
dr Rafał Mikołajczyk
dr Michał Skóra
dr Bartłomiej Szreniawa
dr Władysław Szyngiera, prof. AWF Katowice
dr Jerzy Trzaska
mgr Aleksander Matusiński – trener kadry narodowej w lekkoatletyce
przedstawiciel studentów

 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.