Wzory podań

1. Zaświadczenia - zaświadczenie dla studenta przenoszącego się do innej uczelni pdf

2. Przeniesienie studenta z innej uczelni pdf

3. Przeniesienie ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne pdf

4. Przeniesienie na inny kierunek w AWF Katowice pdf

5. Przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne pdf

6. Zajęcia dodatkowe - uczestnictwo w zajęciach z przedmiotów nieobjętych planem studiów pdf

7. IPPS   - złóż podanie w USOSweb od 1.X.2020

8. IOS  -  zaświadczenie o zatrudnieniu pobierz -  złóż podanie w USOSweb od 1.X.2020

9. Zaliczenie komisyjne pdf

10. Egzamin komisyjny pdf

11.Wyznaczenie terminu egzaminu poza sesją egzaminacyjną pdf

12. Przedłużenie sesji - złóż podanie w USOSweb od 1.X.2020

13. Powtarzanie przedmiotu  - złóż podanie w USOSweb od 1.X.2020

14. Powtarzanie semestru studiów pdf

15. Wznowienie studiów pdf

16. NIEAKTUALNE

17. Urlop krótkoterminowy pdf

18. Urlop długoterminowy pdf

19. Uczestnictwo w niektórych zajęciach i przystępowanie do zaliczeń oraz egzaminów w trakcie urlopu pdf

20. Nowy termin złożenia pracy dyplomowej pdf

21. Wyznaczenie nowego promotora pdf

22. Wyznaczenie drugiego (ostatecznego) terminu egzaminu dyplomowego pdf

23. NIEAKTUALNE

24. Rezygnacja ze studiów pdf

25.Zaliczenie praktyki pdf
    Zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia pdf

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.