DYŻURY DZIEKANATU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ

 

Szanowni Studenci przypominamy o Zasadach bezpiecznego kontaktu z pracownikami dziekanatu

  1. Sprawy studenckie w dziekanatach powinny być załatwiane poprzez kontakt telefoniczny (na numery telefonu podane na stronie internetowej uczelni) oraz poprzez kontakt e-mailowy.

      2. W sytuacjach niezbędnych dopuszczalne jest zgłoszenie się studenta do dziekanatu z zachowaniem zasad ochrony osobistej (zasłonięcie ust i nosa), po wcześniejszym ustaleniu terminu mailowo lub telefonicznie.

      3. Bezpośredni kontakt z dziekanem i prodziekanem możliwy jest po wcześniejszym mailowym lub telefonicznym ustaleniu godziny spotkania.

https://www.awf.katowice.pl/uczelnia/covid-19/student