Dzień organizacyjny - Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopień

 

 

Szanowni Studenci zapraszamy na Dzień organizacyjny - obowiązkowy

1 października 2020 r.

 

12:00 – 15:00 Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia stacjonarne I stopnia

Instytut Badawczo – Rozwojowy Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu, Katowice, ul. Mikołowska 72 - aula

12:00 – 13:00 procedury dydaktyczne w AWF i sprawy socjalne,

13:00 – 14:00 BHP,

14:00 – 15:00 Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego.

 

Przypominamy o zabraniu ze sobą:

- dokument tożsamości do wglądu (dowód osobisty, paszport)

- oryginału i kserokopii świadectwa dojrzałości

- oryginału badań lekarskich

- oryginału ankiety osobowej

- oryginału dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia dot. rekrutacji ( klasy sportowe, legitymacje instruktorów).

 

Jednocześnie informujemy, iż zebranie organizacyjne jest OBOWIĄZKOWE – podpisanie dokumentów potwierdzających podjęcie studiów oraz odbiór legitymacji studenckiej.