Dzień organizacyjny - Zarządzanie I stopień

 

Szanowni Studenci zapraszamy na  Dzień organizacyjny - obowiązkowy

1 października 2020 r.

 

12:00 – 15:00 Zarządzanie, studia stacjonarne I stopnia

Wielofunkcyjna Hala Sportowa, Katowice, ul. Mikołowska 72 – hala sportowa

12:00 – 13:00 BHP,

13:00 – 14:00 Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego,

14:00 – 15:00 procedury dydaktyczne w AWF i sprawy socjalne

 

Przypominamy o zabraniu ze sobą:

- dokumentu tożsamości do wglądu (dowód osobisty, paszport)

- oryginału i kserokopii świadectwa dojrzałości

- oryginału ankiety osobowej

 

Jednocześnie informujemy, iż zebranie organizacyjne jest OBOWIĄZKOWE – podpisanie dokumentów potwierdzających podjęcie studiów oraz odbiór legitymacji studenckiej.