Dzień organizacyjny - Zarządzanie II stopień

 

 

Szanowni Studenci zapraszamy na Dzień organizacyjny - obowiązkowy

1 października 2020 r.

 

12:00 – 15:00 Zarządzanie, studia stacjonarne II stopnia

Aula im. Lechosława Deca Katowice, ul. Mikołowska 72A

12:00 – 13:00 Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego,

13:00 – 14:00 procedury dydaktyczne w AWF i sprawy socjalne,

14:00 – 15:00 BHP

 

Przypominamy o zabraniu ze sobą:

- dokumentu tożsamości do wglądu (dowód osobisty, paszport)

- oryginału i kserokopii dyplomu ukończenia studiów licencjackich oraz suplementu

- oryginału ankiety osobowej

Jednocześnie informujemy, iż zebranie organizacyjne jest OBOWIĄZKOWE – podpisanie dokumentów potwierdzających podjęcie studiów oraz odbiór legitymacji studenckiej.