ODBIÓR DYPLOMU

Uwaga absolwenci!

W związku z panującą epidemią jest możliwość odbioru dyplomu tylko w wyznaczonych terminach i godzinach zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem 43/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 3 sierpnia2020 r. w sprawie wprowadzenia „Zasady postępowania dla Interesantów przebywających na terenie AWF Katowice”:

https://bip.awf.katowice.pl/zarzadzenie/10021/zarzadzenie-nr-zr-043-2020

poniżej przesyłam daty odbioru dyplomu:

18.08.2020 (wtorek) w godzinach od 10:00 do 12:00

20.08.2020 (czwartek) w godzinach od 10:00 do 12:00

21.08.2020 (piątek) w godzinach od 10:00 do 12:00

24.08.2020 (poniedziałek) w godzinach od 10:00 do 12:00

25.08.2020 (wtorek) w godzinach od 10:00 do 12:00

28.08.2020 (piątek) w godzinach od 10:00 do 12:00

Dalsze terminy będą przesyłane na bieżąco.

Dyplomy:  I, II stopnia oraz IPPS będą wydawane w pokoju nr 12.

 

Przypominam o zabraniu ze sobą maseczki ochronnej oraz o zachowaniu bezpiecznej odległości na korytarzu Uczelni.

Proszę również pamiętać o konieczności zabrania legitymacji studenckiej.

Studenci, którzy nie oddali (do dnia obrony) oryginałów porozumienia praktyk proszeni są o dostarczenie porozumień przy odbiorze dyplomu.

 

Studenci z pracą dyplomową – warunkiem koniecznym do odbioru dyplomu jest dostarczenie papierowej wersji pracy dyplomowej - wydrukowanej z APD wraz ze znakami wodnymi,  popisanym oświadczeniem i kartą pracy dyplomowej (kartę pracy dyplomowej i oświadczenie drukujemy z APD i załączamy na końcu pracy w formacie A4).

 

Proszę sprawdzić czy temat pracy jest zgodny  z tematem w systemie APD a także czy praca dyplomowa jest:

  • termo-bindowana,
  • dwustronna,
  • strona A4 to- 2 pomniejszone strony w formacie A5
  • na końcu pracy znajdują się oświadczenie i karta pracy dyplomowej (wydrukowane z APD)