Przedłużenie praktyk studenckich

W związku z trwającą epidemią decyzją Dziekana Wydziału Zarządzania Sportem
i Turystyką nr DZ 131/2021 z dnia 1 marca 2021 roku, ustalono termin realizacji dotychczasowych praktyk studenckich:

rok I i II – do dnia 30 września 2021 roku

rok III – do dnia 30 czerwca 2021 roku

Data w kalendarzu: 
wtorek, 9 Marzec, 2021 - Od 00:00 do 23:45