Dyplomowanie - studia II stopnia

 


Zakres tematyczny prac magisterskich (pobierz)


 

 

Teminy
zgłoszenie tematu pracy  
złożenie pracy dyplomowej do 24.06.2021r.

 

Wzory
 Monitorowanie absolwenta (wypełnić komputerowo)
 Podanie - odpis dyplomu w języku obcym (odpłatny)
Podanie o odpis dyplomu w języku angielskim  zamiast jednego odpisu w języku polskim (egzemplarz bezpłatny; należy złożyć w dniu obrony)
 Pierwsza strona pracy
Dodatkowe informacje
 Pytania do egzaminu zarządzanie kapitałem ludzkim
zarządzanie organizacjami sportowymi i turystycznymi
zarządzanie bezpieczeństwem
 Wymogi dot. pisania pracy

 


Sylabus,,Seminarium magisterskie"

Uchwała Nr RWZST-3-III/1/2021 z dnia 09.03.2021 r.w sprawie zasad i trybu dyplomowania na studiach pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką

Uchwała Nr RWZST-2-III/1/2021 z dnia 09.03.2021 r. w sprawie wymagań dotyczących przygotowania prac dyplomowych (magisterskich) na kierunku zarządzanie

Karta Pracy Dyplomowej - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RWZST-2-III/1/2021 z dnia 09.03.2021 r.

Zarządzenie Rektora nr ZR 05/2014 z dnia 12 lutego 2014 r.  w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych

Podręcznik dla autorów, opiekunów i recenzentów prac dyplomowych

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.