Historia

 

Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki został utworzony w 2009 roku.
 
Na studiach I stopnia kształcimy specjalistów w zakresie Zarządzania na specjalnościach:
  • zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią,
  • zarządzanie sportem,
  • zarządzanie usługami zdrowotnymi ( od roku akademickiego 2014/2015).
            
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom w 2013 roku Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki otrzymała zgodę Ministra Naukii Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów II stopnia.
 
Na studiach magisterskich kształcimy specjalistów w zakresie Zarządzania na specjalnościach:
  • zarządzanie organizacjami sportowymi i turystycznymi,
  • zarządzanie kapitałem ludzkim (od roku akademickiego 2016/2017).
 
Od 2019 roku na studiach I stopnia kształcimy specjalistów w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego na specjalnościach:
  • zarządzanie kryzysowe, 
  • Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego.

 

 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.