Kierunki studiów

 

 

S T U D I A    S T A C J O N A R N E

kierunek
stopień studiów
specjalności
Zarządzanie
3-letnie studia
I stopnia
  •     Zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią
  •     Zarządzanie sportem
2-lenie studia
II stopnia
  •     Zarządzanie organizacjami sportowymi i turystycznymi
  •     Zarządzanie bezpieczeństwem
Bezpieczeństwo wewnętrzne
3-letnie studia
I stopnia
  •     Zarządzanie kryzysowe
  •     Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego

 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.