Rada Wydziału

Zarządzenie Nr 21/2020

Dziekana Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką

Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

z dnia 7 października 2020 roku

 w sprawie powołania i ustalenia składu Rady Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką.

                                                        

Działając na podstawie §73 ust.1 oraz §84 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, zarządzam, co następuje:

 
§1


Uchylam Zarządzenie Nr 10/2020 Dziekana Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania i ustalenia składu Rady Wydziału Zarządzania Sportemi Turystyką.


§2

Powołuję  w skład Rady Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką następujące osoby:


1. dr Grzegorz Mikrut, dziekan, kierownik zakładu, przewodniczący,
2. dr Agnieszka Górka-Chowaniec, prodziekan,
3. dr Karina Nowak, prodziekan, kierownik zakładu,
4. prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka, kierownik katedry,
5. prof. dr hab. Romuald Szopa, kierownik katedry, przewodniczący Rady Programowej,
6. dr hab. Brygida Grzeganek-Więcek, prof. AWF Katowice, kierownik zakładu,
7. dr Piotr Halemba, prof. AWF Katowice, kierownik katedry,
8. dr hab. Stefan Nowak, prof. AWF Katowice, kierownik zakładu,
9. dr Bartosz Głowacki, kierownik zakładu,
10. dr Michał Kucharski, kierownik zakładu,
11. mgr Katarzyna Nowotarska, kierownik dziekanatu,
12. Weronika Niziołek - przedstawiciel studentów,
13. Karolina Kobylec -  przedstawiciel studentów,
14. Przemysław Walak - przedstawiciel studentów.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Dziekan
Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką

dr Grzegorz Mikrut 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.