Władze Wydziału

KADENCJA 2020 - 2024                 

  


Dziekan
Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką

dr Grzegorz Mikrut

Prodziekan
ds. kierunku zarządzanie
 

dr Agnieszka Górka - Chowaniec  

Prodziekan
ds. kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
oraz spraw studenckich
 

dr Karina Nowak

                         


Rada Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką

    1)   dr Grzegorz Mikrut, dziekan, kierownik zakładu, przewodniczący,
    2)   dr Agnieszka Górka-Chowaniec, prodziekan,
    3)   dr Karina Nowak, prodziekan, kierownik zakładu,
    4)   prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka, kierownik katedry,
    5)   prof. dr hab. Romuald Szopa, kierownik katedry, przewodniczący Rady Programowej, 
    6)   dr hab. Brygida Grzeganek-Więcek, prof. AWF Katowice, kierownik zakładu,
    7)   dr Piotr Halemba, prof. AWF Katowice, kierownik katedry,
    8)   dr hab. Stefan Nowak, prof. AWF Katowice, kierownik zakładu,
    9)   dr Bartosz Głowacki, kierownik zakładu,
  10)   dr Michał Kucharski, kierownik zakładu,
  11)   mgr Katarzyna Nowotarska, kierownik dziekanatu,
  12)   Weronika Niziołek - przedstawiciel studentów,
  13)   Karolina Kobylec -  przedstawiciel studentów,
  14)   Przemysław Walak - przedstawiciel studentów.

 


Przewodniczący Rady Programowej kierunku Zarządzanie
prof. dr hab. Romuald Szopa
 

Przewodniczący Rady Programowej kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne
prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka
 

Pełnomocnik dziekana
ds. koordynacji i współpracy z organam i instytucjami ochrony prawa oraz szkołami prowadzącymi nauczanie o profilu wojskowym, policyjnym, pożarniczym na terenie województwa śląskiego na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
dr hab. Marek Zawartka, prof. AWF Katowice

Pełnomocnik dziekana
ds. jakości kształcenia kierunku zarządzanie studiów pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką.
dr Marcin Hyski 

Pełnomocnik dziekana
ds. jakości kształcenia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studiów pierwszego stopnia na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką.
dr Ewa Krzyżak - Szymańska

 

 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.