Wydawnictwo

 1. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym w warunkach sieci : studium przypadku / Agnieszka Górka- Chowaniec, Cz. 2. - Katowice : Wydaw. AWF, 2018.
 2. Uwarunkowania i możliwości realizacji aktywności ruchowej na obszarze klastra turystycznego „Beskidzka 5” / Wojciech Chudy, Wydaw. AWF Katowice, 2017.
 3. Zarządzanie podmiotami enoturystycznymi na przykładzie funkcjonowania wybranych winnic województwa podkarpackiego / A. Cichy, M. Styrna, Wydaw. AWF Katowice, 2017.
 4. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym w warunkach sieci : kompendium wiedzy teoretycznej / Agnieszka Górka-Chowaniec, Cz. 1. - Katowice : Wydaw. AWF, 2017.
 5. Joga w kontekstach kulturowych. [T.] 1 / red. nauk. Janusz Szopa, Aleksandra Budzisz ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2016. -123 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-83-64036-72-9
 6. Problemy potencjału społecznego organizacji turystycznych i sportowych w spektrum wielowymiarowych aspektów zarządzania. T. 2 / [red. nauk.] Kazimierz Mrozowicz, Piotr Halemba ; [Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach]. - Katowice : Wydaw. AWF, 2016.- 321 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 978-83-64036-60-6
 7. Zarządzanie funduszami unijnymi a rozwój przedsiębiorczości w gminach województwa śląskiego / Agnieszka Pasternak. - Wrocław : Exante, 2016. - 198 s : tab., wykr. ; 21 cm. - ISBN 978-83-65690-11-1
 8. Elementy algebry wyższej w zarządzaniu : przykłady i zadania / Romuald Szopa. - Katowice : Wydaw. AWF, 2015.- 165 s. ; 24 cm. - ISBN 987-83-64036-51-4
 9. Inteligencja emocjonalna w ponadczasowym przesłaniu Pierre'a De Coubertina : [rozprawa habilitacyjna] / Adam Cichosz ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. - Katowice : Wydaw. Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, 2015.- 545 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-64036-44-6
 10. Koncepcje zarządzania zadaniami własnymi realizowanymi przez samorząd terytorialny / red. nauk. Agnieszka Ulfik ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2015.- 191 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-64036-63-7
 11. Samorząd terytorialny a organizacja turystyki w regionie / Stefan Nowak. - Katowice : Wydaw.
 12. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa społecznego w Unii Europejskiej / Andrzej Cichy, Cezary T. Szyjko ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Wydaw. AON, 2015.- 325 s. : 25 cm. - ISBN 978-83-7523-408-4
 13. Zagrożenia dla bezpieczeństwa w obliczu przemocy domowej / Andrzej Cichy, Cezary T. Szyjko ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Wydaw. AON, 2015.- 406 s. : wykr. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7523-411-4
 14. Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w sporcie, turystyce i ochronie zdrowia. T. 1, Teoretyczne podstawy pozyskania funduszy Unii Europejskiej na inwestycje sportowe, turystyczne i w ochronie zdrowia / Piotr Halemba, Agnieszka Franczak ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2015.- 213 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-64036-49-1
 15. Zarządzanie turystyką biznesową : wybrane aspekty globalne i lokalne / Krzysztof Cieślikowski ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2015.- 182 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-64036-57-6
 16. Alkoholowa demoralizacja młodych ludzi : determinanta kryminogenna w nowoczesnych warunkach życia XXI wieku : implikacje socjologiczno-prawne dla bezpieczeństwa publicznego / Andrzej Cichy, Cezary Tomasz Szyjko. - Warszawa : Wydawnictwo M.M., 2014.- 259 s. : wykr.; 25 cm. - ISBN 978-83-89710-98-7
 17. Anatomia organizacji sportowych i turystycznych / Brygida Grzeganek-Więcek, Joanna Kantyka, Andrzej Hadzik, Krzysztof Cieślikowski. - Katowice : Wydaw. AWF, 2014.- 379 s. : ryc. ; 24 cm. - ISBN 978-83-64036-25-5
 18. Bezpieczeństwo międzynarodowe w teorii i praktyce : wybrane aspekty prawno-organizacyjne / Andrzej Cichy, Cezary Szyjko ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Wydaw. Akademii Obrony Narodowej, 2014.- 244 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7523-310-0
 19. Bezpieczeństwo społeczne w kontekście agresji i przemocy nieletnich : aspekty kryminologiczno-prawne / Andrzej Cichy, Cezary Tomasz Szyjko. - Warszawa : Wydaw. szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, 2014.- 340 s. : rys., wykr.; 25 cm. - ISBN 978-83-87897-94-9
 20. Koncepcja determinantów zachowań organizacyjnych zespołów ratowniczych / Kazimierz Mrozowicz ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2014.- 360 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 978-83-64036-30-9
 21. Największe zagrożenia dla współczesnych adolescentów jako czynnik z zakresu etiologii kryminologiczno-prawnej : przegląd teorii oraz empiryki problemu / Andrzej Cichy, Cezary T. Szyjko ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Wydaw. AON, 2014.- 276 s. : il. kolor. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7523-341-4
 22. Nieletni jako przestępca w XXI wieku : studium uwarunkowań społeczno-prawnych / Andrzej Cichy, Cezary Szyjko ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Wydaw. AON, 2014.- 336 s. : il. kolor. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7523-340-7
 23. Problemy potencjału społecznego organizacji turystycznych i sportowych w spektrum wielowymiarowych aspektów zarządzania. T. 1 / [red. nauk.] Kazimierz Mrozowicz, Piotr Halemba ; [Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach]. - Katowice : Wydaw. AWF, 2014.- 308 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 978-83-64036-32-3
 24. Rynek turystyki konferencyjnej. T. 1, Podstawy teoretyczne : funkcjonowanie i rozwój na świecie / Krzysztof Cieślikowski ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2014.- 201 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-64036-28-6
 25. Rynek turystyki konferencyjnej. T. 2, Funkcjonowanie i rozwój w Polsce / Krzysztof Cieślikowski ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2014.- 204 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-64036-37-8
 26. Wyzwania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce w realiach rzeczywistości unijnej : prawne zagadnienia teoretyczne i praktyczne / Andrzej Cichy, Cezary T. Szyjko. - Warszawa : Wydaw. Akademii Obrony Narodowej, 2014.- 190 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7523-323-0
Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.