Zarządzenia Dziekana

 

Zarządzenia Dziekana Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką dostępne na stronie BiP AWF Katowice (link).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.