Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych i Terapii Tkankowej