Obozy szkoleniowe

                                  

Obozy realizowane do wybory przez studentów:

Obóz zimowy (narciarstwo lub snowboard)

Obóz letni (letnie formy aktywności ruchowej lub windsurfing)

AKTUALNE INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI OBOZU ZIMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 ZNAJDUJĄ SIE W GABLOCIE NR 42 NAPRZECIW DZIEKANATU

LUB W KOLEJNYCH ZAKŁADKACH

 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.