Opłaty wjazdowe na teren Uczelni w roku 2019

Koleżanki i Koledzy,

ZNP w AWF Katowice wystąpił do władz Uczelni z pismem o pozostawienie na niezmienionym poziomie opłat za wjazd na teren Uczelni w bieżącym roku oraz przesunięcie terminu ich dokonywania  do końca lutego 2019r. W piśmie zasugerowano rozpatrzenie możliwości całkowitego odstąpienia od pobierania opłat od pracowników Uczelni. Czekamy na odpowiedź.