Kolejna porcja korespondencji z RSzWiN ZNP

Koleżanki i Koledzy od Janusza Szczerby otrzymaliśmy do wiadomości korespondencję RadySzkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Proszę o zapoznanie się tymi materiałami.

Komunikat ze spotkania Sekretariatu Rady z Wiceministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Aleksandrem Bobko.

Stanowisko RSzWiN ZNP i list do Ministra Jarosława Gowina.