Pismo dotyczące regulacji płac dla administracji

W ostatnich dniach roku 2015 otrzymaliśmy odpowiedź od JM Rektora AWF Katowice prof. dr hab. Adama Zająca na nasze pismo ws. regulacji płac dla pracowników niebędących nauczycielami w roku 2016. Treść pisma przedstawiamy w załączeniu (pobierz plik PDF). Jednocześnie podczas rozmowy z Prezesem ZNP JM Rektor wyraził opinię, że jest skłonny utrzymać pełną wysokość kwoty podwyżki jaka była wypłacana w roku 2015. Ostateczną decyzję uzależnia jednak od kwoty dotacji, jaka zostanie przyznana AWF Katowic na rok bieżący (2016). W tej sprawie będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.