Ustalenia Zarządu ZNP w sprawie regulacji płac

Koleżanki i Koledzy,

W dniu dzisiejszym, tj. 26 maja 2015 r., odbyło się posiedzenie Zarządu ZNP AWF Katowice. Zarząd wypracował stanowisko, dotyczace skutków przechodzących trzyeatpowej podwyżki wynagrodzeń 2013-2015. Stanowisko to, po konsultacjach miedzyzwiązkowych, zostanie przedstawione na spotkaniu z Władzami Uczelni w dniu 9 czerwca 2015 r. o godz. 13 w Sali Senatu. O terminie spotkania Jego Magnificencja Rektor poinformował dziś pisemnie związki zawodowe.

W bieżącym lub przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie w sprawie podziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2015 r.

Agnieszka Ardeńska

Wiceprezez ZNP AWF Katowice