Zebranie Zarządu ZNP w sprawie regulacji płac 2013-2015

We wtorek 26 maja br. o godz. 10 odbędzie się posiedzenie Zarządu ZNP AWF Katowice. Tematem posiedzenia będą:

  1. regulacja wynagrodzeń 2013-2015, w tym wypracowanie stanowiska ZNP AWF Katowice dotyczącego skutków przechodzących podwyżek,
  2. ustalenia stanowiska w sprawie dofinansowań na 2015 rok z ZFŚS,
  3. współpraca z pozostałymi związkami zawodowymi, działającymi w Naszej Uczelni, w tym nowoutworzonym Międzyuczelnianym Związkiem Zawodowym Pracowników Nauki.

Agnieszka Ardeńska, Wiceprezes Zarządu

22 maja 2015 r.

Data w kalendarzu: 
wtorek, 26 Maj, 2015 - Od 00:00 do 23:45